แบบบ้าน แพรวพิลาส C 211

แบบบ้าน แพรวพิลาส C 211
 • ราคา 3,545,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 17 x 17 ม.
 • เนื้อที่ดิน 72 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 201 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน ราชาวดี C 212

แบบบ้าน ราชาวดี C 212
 • ราคา 2,749,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 13 x 18 ม.
 • เนื้อที่ดิน 59 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 177 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน จิตรลดา C 213

แบบบ้าน จิตรลดา C 213
 • ราคา 3,954,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 16 x 23 ม.
 • เนื้อที่ดิน 92 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 276 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน ประกายพฤกษ์ C 214

แบบบ้าน ประกายพฤกษ์ C 214
 • ราคา 2,423,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 13 x 13 ม.
 • เนื้อที่ดิน 43 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 162 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน สาวิตรี C 215

แบบบ้าน สาวิตรี C 215
 • ราคา 1,858,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 12 x 13 ม.
 • เนื้อที่ดิน 39 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 121 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน ทัศนาวลัย C 216

แบบบ้าน ทัศนาวลัย C 216
 • ราคา 3,291,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 14 x 15 ม.
 • เนื้อที่ดิน 53 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 220 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน สะพายทอง C 217

แบบบ้าน สะพายทอง C 217
 • ราคา 2,447,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 11 x 16 ม.
 • เนื้อที่ดิน 44 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 158 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน ลัดดาวัลย์ C 218

แบบบ้าน ลัดดาวัลย์ C 218
 • ราคา 3,895,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 15 x 17 ม.
 • เนื้อที่ดิน 64 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 263 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน ผกากรอง C 219

แบบบ้าน ผกากรอง C 219
 • ราคา 2,336,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 13 x 15 ม.
 • เนื้อที่ดิน 49 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 160 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน ศรีเสวต C 220

แบบบ้าน ศรีเสวต C 220
 • ราคา 2,512,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 12 x 16 ม.
 • เนื้อที่ดิน 48 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 155 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน รินรดา C 221

แบบบ้าน รินรดา C 221
 • ราคา 2,898,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 14 x 14 ม.
 • เนื้อที่ดิน 49 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 182 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน ลีลาวดี C 222

แบบบ้าน ลีลาวดี C 222
 • ราคา 2,346,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 12 x 14 ม.
 • เนื้อที่ดิน 42 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 137 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

หมายเหตุ ราคา แบบบ้าน นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ปรึกษาเรื่องบ้าน