แบบบ้าน ณกมล C 252

แบบบ้าน ณกมล C 252
 • ราคา 2,503,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 12.8 x 14.5 ม.
 • เนื้อที่ดิน 47 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 152 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน พรกมล C 253A

แบบบ้าน พรกมล C 253A
 • ราคา 3,297,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 13.4 x 15.9 ม.
 • เนื้อที่ดิน 54 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 196 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน นฤพร C 254A

แบบบ้าน นฤพร C 254A
 • ราคา 3,108,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 12.5 x 17.7 ม.
 • เนื้อที่ดิน 56 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 179 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน พรพิพัฒน์ C 255A

แบบบ้าน พรพิพัฒน์ C 255A
 • ราคา 4,800,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 19.4 x 16.4 ม.
 • เนื้อที่ดิน 80 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 276 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน พรภิรมย์ C 256A

แบบบ้าน พรภิรมย์ C 256A
 • ราคา 3,529,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 13.5 x 17 ม.
 • เนื้อที่ดิน 58 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 187 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน ลีลาวดี 2 C 257

แบบบ้าน ลีลาวดี 2 C 257
 • ราคา 2,386,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 13.4 x 14.7 ม.
 • เนื้อที่ดิน 50 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 152 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

หมายเหตุ ราคา แบบบ้าน นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ปรึกษาเรื่องบ้าน