แบบบ้าน กัลปพฤกษ์ C 242 แบบบ้าน พิเศษ  2 ชั้น แบบบ้าน ลีลาวดี C-222
แบบบ้าน กัลปพฤกษ์ C 242
คลองห้า อ.คลองหลวง ปทุมธานี
แบบบ้าน พิเศษ 2 ชั้น
คลองหก อ.ธัญบุรี
แบบบ้าน ลีลาวดี C 222
คลองเก้า ถนนรังสิต-นครนายก
แบบบ้าน ประกายกาญจน์ C 240 แบบบ้าน ศุภานัน C 210 แบบบ้าน พรกมล C 253A
แบบบ้าน ประกายกาญจน์
C 240 รามอินทรา 117
แบบบ้าน ศุภานัน C 210
ม.รินทอง ถนนลำลูกกา
แบบบ้าน พรกมล C 253A
ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ซ.29 นนทบุรี
แบบบ้าน พิเศษ 3 ชั้น แบบบ้าน รินรดา C 221 แบบบ้าน กัลปพฤกษ์ C 242
แบบบ้าน พิเศษ 3 ชั้น
ซ.พหลโยธิน 64
แบบบ้าน รินรดา C 221
ต.ปากราน อ.เมือง จ.อยุธยา
แบบบ้าน กัลปพฤกษ์ C 242
ซ.พหลโยธิน 62
แบบบ้าน นันทิกานต์ C 302 แบบบ้าน ปาริชาติ C 232 แบบบ้าน ประกายกาญจน์ C 240
แบบบ้าน นันทิกานต์ C 302
บางขุนเทียน
แบบบ้าน ปาริชาติ C 232
ซ.วุฒากาศ 36 บางขุนเทียน
แบบบ้าน ประกายกาญจน์ C 240
ซ.ศรีเพชรเคหะ 11 ถ.ศรีนครินทร์ สมุทรปราการ
แบบบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว แบบบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว แบบบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว
แบบบ้าน วิกานดา - C-221
นวนคร
แบบบ้าน พิเศษ
คลองหลวง ปทุมธานี
แบบบ้าน ผกากรอง - C-219
ม.ธารารมย์ ถ.รามคำแหง