หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการรับสร้างบ้านจากทีมงานของเรา
กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียด หรือคำถามเกี่ยวกับการสร้างบ้านที่ฟอร์มด้านล่าง
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการติดต่อจากทีมงานของเรา
* บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล


สถานที่ติดต่อ
ชื่อ : *    
นามสกุล :    
       
อยู่บ้านเลขที่ : ซอย :
ถนน : ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต : จังหวัด :
       
เบอร์โทรศัพท์ : *    
E-Mail : *    
* กรุณาแจ้ง ชื่อ และ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ให้เราทราบด้วยค่ะ.. เพื่อที่เราจะได้ติดต่อกลับได้
 
ลักษณะของที่ดินที่จะปลูกสร้าง
เนื้อที่ดินมีขนาด : ตารางวา    
กว้าง : เมตร    
ยาว : เมตร    
       
ตำแหน่งของที่ดิน : ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต : จังหวัด :
       
ลักษณะที่ดิน รถบรรทุกขนวัสดุ เข้า : ถึง ไม่ถึง
  ประปา เข้า : ถึง ไม่ถึง
  ไฟฟ้า เข้า : ถึง ไม่ถึง
 
รายละเอียดแบบบ้านที่สนใจ
แบบบ้านที่สนใจ :
สนใจบ้านที่มีราคาประมาณ :
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดอืี่นๆ :
แนบรูปหรือเอกสารประกอบ :
 
ขอให้บริษัทติดต่อ และจัดส่งรายละเอียดให้โดยด่วน
บริษัท คอนเวนเจอร์ จำกัด ขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ บริษัทฯจะไม่นำไปเผยแพร่ หรือนำไปใช้เพื่อการซื้อขายให้กับบุคคลที่สาม หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน
 
 
สำนักงานใหญ่และสาขา