บริษัท คอนเวนเจอร์ จำกัด บริษัทดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 18 ปี ต้องการรับสมัครบุคคลากร เพื่อขยายงาน มุ่งมั่นสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ หากมีประสบการณ์ และผ่านงานจาก บริษัทรับสร้างบ้าน จะได้รับการพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ

 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานขาย

 • ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีเงินเดือนประจำ และค่าคอมมิชชั่นสูงตามความสามารถ
 • หากมีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

2. ผู้จัดการฝ่ายขาย และการตลาด

 • ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด และ/หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อโฆษณา
  การจัดกิจกรรมทางการตลาด จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีเงินเดือนประจำ และค่าคอมมิชชั่นสูงตามความสามารถ
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง
 

3. พนักงานเขียนแบบ

 • ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
 • มีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบบ้าน และอาคาร อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
 

4. สถาปนิก

 • ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบบ้านพักอาศัย อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 

5. พนักงานประเมินราคาก่อสร้าง

 • ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการคิดราคา และจัดทำ BOQ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 

6. พนักงานฝ่ายจัดซื้อ

 • ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
 

7. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

 • เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง
 

8. วิศวกรโยธา

 • เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วศ.บ.)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 

9. วิศวกร ภาคสนาม

 • เพศชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง
 • มีประสบการณ์ก่อสร้างบ้าน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

10. เจ้าหน้าที่ประมาณราคา

 • เพศชาย-หญิง วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
 • มีประสบการณ์ด้านการถอดแบบ ประมาณราคา บ้านพักอาศัย จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ และรักงานบริการ
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft office)
 

หรือสามารถมาสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท คอนเวนเจอร์ จำกัด
โทร. 0-2372-2000 แฟกซ์: 0-2372-2004