แบบบ้าน พุทธรักษา C 101

แบบบ้าน พุทธรักษา C 101
 • ราคา 1,299,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 13 x 12 ม.
 • เนื้อที่ดิน 39 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 81 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน ดวงนฤมล C 102

แบบบ้าน ดวงนฤมล C 102
 • ราคา 1,671,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 13 x 17 ม.
 • เนื้อที่ดิน 55 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 101 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน เบญจมาศ C 201

แบบบ้าน เบญจมาศ C 201
 • ราคา 2,280,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 12 x 15 ม.
 • เนื้อที่ดิน 45 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 129 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน รุ่งอรุณ C 202

แบบบ้าน รุ่งอรุณ C 202
 • ราคา 2,459,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 13 x 16.5 ม.
 • เนื้อที่ดิน 54 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 148 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน ช่อมรกต C 203

แบบบ้าน ช่อมรกต C 203
 • ราคา 3,071,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 13 x 17.5 ม.
 • เนื้อที่ดิน 57 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 186 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน เสาวคนธ์ C 204

แบบบ้าน เสาวคนธ์ C 204
 • ราคา 2,299,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 11 x 17 ม.
 • เนื้อที่ดิน 47 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 141 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน สุจิรา C 205

แบบบ้าน สุจิรา C 205
 • ราคา 3,063,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 14 x 14 ม.
 • เนื้อที่ดิน 49 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 180 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน กิตติมา C 206

แบบบ้าน กิตติมา C 206
 • ราคา 2,605,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 12 x 16 ม.
 • เนื้อที่ดิน 48 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 155 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน อลิสา C 207

แบบบ้าน อลิสา C 207
 • ราคา 2,920,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 13 x 17 ม.
 • เนื้อที่ดิน 56 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 176 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน กมลชนา C 208

แบบบ้าน กมลชนา C 208
 • ราคา 3,339,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 15 x 17 ม.
 • เนื้อที่ดิน 64 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 204 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน ศุภฤกษ์ C 209

แบบบ้าน ศุภฤกษ์ C 209
 • ราคา 2,323,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 13 x 16 ม.
 • เนื้อที่ดิน 52 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 138 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน ศุภานัน C 210

แบบบ้าน ศุภานัน C 210
 • ราคา 2,782,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 15 x 15 ม.
 • เนื้อที่ดิน 56 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 179 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

หมายเหตุ ราคา แบบบ้าน นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ปรึกษาเรื่องบ้าน