แบบบ้าน กรกช C 247

แบบบ้าน กรกช C 247
 • ราคา 2,805,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 12 x 18 ม.
 • เนื้อที่ดิน 54 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 173 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน อภัสรา C 248

แบบบ้าน อภัสรา C 248
 • ราคา 4,338,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 16.5 x 16 ม.
 • เนื้อที่ดิน 66 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 264 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน วลัยลักษณ์ C 249

แบบบ้าน วลัยลักษณ์ C 249
 • ราคา 6,380,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 20.5 x 20 ม.
 • เนื้อที่ดิน 103 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 342 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน สาริณี C 250

แบบบ้าน สาริณี C 250
 • ราคา 2,590,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 11 x 18.5 ม.
 • เนื้อที่ดิน 51 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 150 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน วิภาดา C 251

แบบบ้าน วิภาดา C 251
 • ราคา 2,190,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 12 x 14 ม.
 • เนื้อที่ดิน 42 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 124 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน เพชรน้ำหนึ่ง C 301

แบบบ้าน เพชรน้ำหนึ่ง C 301
 • ราคา 4,105,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 14 x 20 ม.
 • เนื้อที่ดิน 70 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 252 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน นันทิกานต์ C 302

แบบบ้าน นันทิกานต์ C 302
 • ราคา 4,165,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 14 x 19 ม.
 • เนื้อที่ดิน 67 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 255 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน ภัทรวรรณ C 303

แบบบ้าน ภัทรวรรณ C 303
 • ราคา 4,143,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 13 x 19 ม.
 • เนื้อที่ดิน 62 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 243 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน สุพรรณิการ์ C 304

แบบบ้าน สุพรรณิการ์ C 304
 • ราคา 4,353,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 17 x 15 ม.
 • เนื้อที่ดิน 64 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 260 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

แบบบ้าน ภัณฑิรา C 305

แบบบ้าน ภัณฑิรา C 305
 • ราคา 4,220,000 -.
 • ขนาดที่ดิน 16 x 18 ม.
 • เนื้อที่ดิน 72 ตร.ว.
 • พื้นที่ใช้สอย 244 ตร.ม.
 • ดูรายละเอียด แบบบ้าน

หมายเหตุ ราคา แบบบ้าน นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ปรึกษาเรื่องบ้าน