Conventure  รับสร้างบ้านสวย คุณภาพคุ้มค่า ราคายุติธรรม

13 JUN
อบรมโครงการสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์

                      

 

คอนเวนเจอร์ส่งพนักงานเข้าอบรมเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติด้านสินเชื่อตามโครงการสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 61 ณ.ห้องประชุมวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราม 9 จ.กรุงเทพฯ