Conventure  รับสร้างบ้านสวย คุณภาพคุ้มค่า ราคายุติธรรม

24 OCT
สาระน่ารู้ "การขอสินเชื่อเพื่อสร้างบ้าน"

 

                                                  

 

สำหรับผู้ที่สนใจขอสินเชื่อสร้างบ้าน คอนเวนเจอร์ขอนำเคล็ดลับดีๆมาฝากกันครับ

กู้เงินสร้างบ้าน : ทริคกู้ผ่านง่ายและเร็ว

ก่อนยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินสิ่งแรกที่ควรทำคือ สรุปความต้องการที่ชัดเจนของตัวเองทุก ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเลือกทำเลที่ดิน ขนาดของบ้าน สไตล์ของบ้าน ที่จะเป็นตัวกำหนดงบประมาณ ไปจนถึงการแสดงรายได้เพื่อให้สถาบันการเงินเห็นถึงกำลังทรัพย์ในการผ่อนชำระ ทั้งหมดนี้คือหัวใจหลักที่จะนำไปสู่การอนุมัติสินเชื่อนั่นเอง


สำหรับการยื่นกู้สร้างบ้านบนที่ดินตนเองแบ่งได้เป็นดังนี้

กรณีที่ 1 การยื่นกู้เงินสร้างบ้าน บนที่ดินที่มีโฉนดเป็นชื่อเดียวกับผู้กู้

การยื่นกู้บนโฉนดที่ดินชื่อตัวเองนั้นเป็นทางเลือกที่ดีมาก ช่วยลดความยุ่งยากได้หลายประการ และทำให้ธนาคารอนุมัติได้ง่ายขึ้นด้วย ดังนั้นในกรณีที่มีที่ดินซึ่งเป็นมรดกหรือมีการซื้อขายใด ๆ ก่อนนั้น ควรจัดหาเวลาเพื่อไปโอนรับให้เป็นเจ้าของให้เรียบร้อยเสียก่อนการยื่นกู้จะดีที่สุด

กรณีที่ 2 การยื่นกู้เงินสร้างบ้าน บนที่ดินที่โฉนดเป็นชื่อบุคคลอื่น

หากต้องสร้างบ้านบนโฉนดชื่อคนอื่นก็ทำได้เช่นกัน แต่มีขั้นตอนยุ่งยากเล็กน้อยในการจัดทำเอกสารเพื่อขออนุญาตจากเจ้าของโฉนด ยินยอมให้ผู้กู้ก่อสร้างบ้านได้ เอกสารยืนยันฉบับนี้ต้องทำเป็นทางการ และต้องพาเจ้าของโฉนดไปทำธุรกิจที่ธนาคารด้วยจนกว่าจะเรียบร้อย

กรณีที่ 3 ยื่นกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้าน

กรณีนี้เป็นกรณีที่ยากที่สุด เนื่องจากผู้ยื่นยังไม่มีที่ดินของตนเอง จึงถือว่าไม่มีหลักทรัพย์ใด ๆ ในการค้ำประกัน และยังต้องมีขั้นตอนพิจารณาว่าที่ดินนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่ เหมาะสมกับวงเงินที่ขอกู้หรือไม่ อีกทั้งเงินสินเชื่อสร้างบ้านส่วนใหญ่มักจะจ่ายเป็นงวด ซึ่งอาจไม่เพียงพอในการทำธุรกิจซื้อที่ดินในครั้งเดียว การกู้ประเภทนี้จึงผ่านยาก เพราะหลายสถาบันไม่มีนโยบายปล่อยเงินกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่าอีกด้วย

 • เอกสารและขั้นตอนยื่นกู้

การยื่นกู้ที่ดีคือการเตรียมเอกสารให้พร้อมมากที่สุด ไม่ต้องถูกเรียกตามทีหลังเพราะจะทำให้การอนุมัติล่าช้าไปอีก สำหรับเอกสารทั้งหมดที่จะต้องเตรียมไปให้พร้อมได้แก่

กลุ่มเอกสารเกี่ยวกับการสร้างบ้าน ได้แก่

 1. โฉนดที่ดินที่ต้องการสร้างบ้าน
 2. แปลนบ้านที่ต้องการสร้าง : หากไม่มีควรจัดหา จัดจ้างให้เขียนแบบที่ต้องการให้เรียบร้อย
 3. ใบอนุญาตก่อนสร้าง : นำแปลนบ้าน เอกสารเจ้าของบ้าน เพื่อยื่นขออนุญาตการก่อสร้างเสียก่อนในสำนักงานเขตที่รับแจ้งใกล้บ้านเสียก่อน
 4. ร่างสัญญาก่อสร้างกับผู้รับเหมา : การมีสัญญาสะท้อนความตั้งใจจริง สะท้อนความรอบคอบ ชัดเจน และมั่นใจมีผู้รับผิดชอบสร้างบ้านได้จริงตามแผนการที่วางไว้
 5. ใบอนุญาตในการถมที่ ปรับหน้าดิน ขุดหรือย้าย สำหรับบางท้องที่ที่จำเป็น
 6. รายชื่อและใบอนุญาตผู้ควบคุมงาน เช่น วิศวกร บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง สถาปนิกผู้ออกแบบ เป็นต้น

เอกสารเกี่ยวกับการแสดงรายได้ผู้กู้

 1. เอกสารแสดงรายได้ผู้กู้ : ไม่ว่าจะเป็นรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก แสดงจำนวนรายในแต่ละเดือน (อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป) ซึ่งขอได้จากธนาคารทุกแห่งที่เปิดบัญชีอยู่
 2. สลิปเงินเดือนจากบริษัทที่ทำงานอยู่ หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และช่วงเวลาที่ทำงานแล้ว
 3. สำหรับผู้ไม่ได้ทำงานประจำ เตรียมเอกสารแสดงรายได้ เช่น รูปถ่ายกิจการร้านค้า บิลขายสินค้า สมุดบัญชีแสดงรายได้ที่เข้าทุกเดือน เป็นต้น
 4. หากมีบัญชีเงินออมหรือรายได้พิเศษจากช่องทางอื่น ๆ ควรนำไปแสดงด้วย เช่น มีรายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกเดือน มีเงินออมในบัญชีเพื่อเป็นเงินสำรอง เป็นต้น
 5. กรณีที่ประเมินว่าผู้กู้มีรายได้ไม่มากอาจจะมองหาผู้ร่วมกู้ได้ เช่น ยื่นกู้พร้อมคู่สามีภรรยา กู้ร่วมกับญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวเป็นต้น เพื่อให้ได้รับวงเงินเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ร่วมกู้ก็ต้องเตรียมเอกสารด้านการเงินแบบเดียวกันอีก 1 ชุด และนำไปยื่นพร้อมกัน
 • เข้าใจขั้นตอนยื่นกู้สินเชื่อจากธนาคาร

ก่อนการยื่นกู้ ควรพิจารณาเงื่อนไขที่ดีที่สุดจากสถาบันแต่ละแห่ง ในแง่ของวงเงิน ดอกเบี้ยระยะเวลาการกู้และอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าประเมินต่าง ๆ เป็นต้น

ในช่วงระหว่างการยื่นกู้นั้น ควรเตรียมงบประมาณไว้สำหรับเป็นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างการออกแบบบ้าน การเตรียมเงินเพื่อจ่ายค่าประเมินของธนาคาร เป็นต้น จากนั้นเมื่อยื่นกู้ธนาคารจะมีคำแนะนำอื่น ๆ ตามเหมาะสม

หากธนาคารอนุมัติเงินกู้แล้วจะแจ้งมายังผู้กู้เพื่อให้เข้าไปทำสัญญากู้ยืมเงิน และกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง พร้อมระยะในการเบิกเงินจากธนาคารในลักษณะเป็นงวด และจ่ายงวดสุดท้ายในวันที่งานเสร็จเรียบร้อยดีแล้ว

ในงวดสุดท้ายเมื่อก่อสร้างบ้านเสร็จแล้ว ธนาคารจะเข้าไปตรวจความเรียบร้อยและตรวจสอบว่าทำถูกต้องตามแบบที่ยื่นไว้หรือไม่ หากไม่ตรงตามแบบ ธนาคารมีสิทธิ์ในการปรับหรือยกเลิกสัญญาได้

การยื่นกู้เงินสร้างบ้านไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด หากวางแผน ให้เวลาในการเตรียมการ ใส่ใจกับการจัดเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงเท่านี้ก็ทำให้การกู้สร้างบ้านผ่านไปได้อย่างใจแน่นอน

Cr. สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน