Conventure  รับสร้างบ้านสวย คุณภาพคุ้มค่า ราคายุติธรรม

29 JAN
สาระน่ารู้ "เลือกเครื่องปรับอากาศอย่างไร ?"

                                             

สำหรับการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ มีปัจจัยและองค์ประกอบหลักๆ ดังนี้

  • เลือกขนาดให้เหมาะสมกับห้อง 

            ก่อนอื่นเราต้องทราบขนาดของห้องที่ต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (หน่วยตารางเมตร) ต่อไปเราจะหาขนาดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม โดยทั่วไปมักจะเรียกขนาดเครื่องปรับอากาศว่า บีทียูต่อชั่วโมง (BTU/hr : British Thermal Unit/hour) หรือ ตันความเย็น ขนาดห้องและขนาดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม ดังตาราง

 

ที่มา : www.labelno5.egat.co.th 

  •  เลือกที่มีฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5

            เมื่อเราได้ขนาดของเครื่องปรับอากาศแล้ว ในการเลือกซื้อควรเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ซึ่งในฉลากจะบอกค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ระบุเป็นค่า EER (Energy Efficiency Ratio) สำหรับครื่องปรับอากาศชนิด FIXED SPEED และ ค่า SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) สำหรับเครื่องปรับอากาศ ชนิด INVERTER 

  •  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

            เมื่อเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมแล้ว เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรมีการติดตั้งที่ถูกวิธี ดังนี้

 - ติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน วางเครื่องในจุดที่จ่ายความเย็นได้ดีและสามารถบำรุงรักษาได้สะดวก

 - ติดตั้งแฟนคอยล์ยูนิต และคอนเดนซิ่งยูนิตของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนให้ใกล้กันมากที่สุด เพื่อให้เครื่องไม่ต้องทำงานหนักในการส่งสารทำความเย็นไหลไปตามท่อ ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินท่อและหุ้มฉนวนตลอดจนลดโอกาสการรั่วของสารทำความเย็น

 - คอนเดนซิ่งยูนิตควรอยู่ในร่มหรือที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรให้ถูกแสงแดดโดยตรงและไม่ควรอยู่ในที่อับลมหรือที่คับแคบ จะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก

 - หากผนังห้องส่วนใหญ่เป็นกระจก หรืออยู่ด้านทิศตะวันตกหรือทิศใต้ควรปลูกต้นไม้ใหญ่หรือติดตั้งแผงบังแดดให้ร่มเงาเพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่ห้อง

 - ควรอุดรูรั่วรอบห้องที่ปรับอากาศให้สนิท เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ห้อง

 - ควรทาสีผนังภายนอกอาคารด้วยสีอ่อนหรือสีป้องกันรังสียูวี จะช่วยลดการนำความร้อนผ่านผนังได้ดี

อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดห้องและติดตั้งอย่างถูกวิธีแล้ว ควรศึกษาทำความเข้าใจเอกสารคู่มือที่ให้มากับเครื่องปรับอากาศและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง เพราะวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน กิจกรรมภายในห้อง จำนวนผู้ใช้งานภายในห้อง การบำรุงรักษาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ล้วนมีผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ ที่จะช่วยให้เราสามารถประหยัดค่าไฟฟ้า สะดวกทั้งกาย สบายทั้งเงิน

 

ขอบคุณข้อมูล : โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 

 

สนใจปรึกษาสร้างบ้านโทร 02 046 0300-3
Line : @conventure