Conventure  รับสร้างบ้านสวย คุณภาพคุ้มค่า ราคายุติธรรม

21 MAY
รับมอบใบเกียรติบัตร “สร้างบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี "

                             

บริษัท คอนเวนเจอร์ จำกัด เข้าเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจตั้งแต่ปี 2549 ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ “สร้างบ้าน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี "

คุณวงศ์รัตน์ เจริญวิริยภาพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทคอนเวนเจอร์จำกัด ได้รับมอบใบเกียรติบัตรจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ณ.ห้องประชุม อาคารกระทรวงทรัพยากรฯ เมื่อวันที่ 15 พค 62 ที่ผ่านมา

โดยจุดมุ่งหมายหลักเพื่อการพัฒนามาตรฐานการสร้างบ้านและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 2 มิติ ดังนี้

1. มิติการออกแบบผลิตภัณฑ์
- การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบในอาคาร ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับแนวคิดประหยัดพลังงาน

2. มิติการก่อสร้าง
- การกันผ้าใบรอบแนวการก่อสร้างอาคาร ป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปรอบๆพื้นที่ข้างเคียง
- การทำความสะอาดล้อรถที่ออกจากหน่วยงาน เพื่อลดดิน ทราย เศษปูนติดล้อรถไปนอกพื้นที่
- การคัดแยกขยะ ส่วนที่ทิ ้งกับส่วนที่น าไปใช้รีไซเคิลได้ เพื่อลดปัญหาปริมาณขยะ