Conventure  รับสร้างบ้านสวย คุณภาพคุ้มค่า ราคายุติธรรม

31 MAY
ข้อควรรู้ก่อนสร้างบ้านริมน้ำ

 

                                                                                                                                                                                                

                การสร้างบ้านริมน้ำเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคนแต่พื้นที่ติดน้ำที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันก็น้อยลงเรื่อย ๆ เรามีหลักการสร้างบ้านริมน้ำที่ควรรู้ก่อนจะลงมือสร้างฝันให้เป็นจริง

1. สร้างบ้านริมน้ำต้องระวังการกัดเซาะดินริมตลิ่งหรือดินไถลที่เป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงได้ยาก การแก้ปัญหาคือทำแนวป้องกันตลิ่งพังทลายด้วยการสร้างรั้ว มีคำแนะนำดังนี้

- เริ่มต้นวัดความลึกของแหล่งน้ำ วัดลงไปถึงพื้นล่างสุดก้นคลอง ระยะความลึกอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 4 เมตร นำตัวเลขความลึกที่ได้ไปคูณกับเลขปัจจัยตัวประกอบที่ 1.25 - 1.5 นำผลลัพธ์มาบวกกับระดับความลึกวัดได้ เพื่อหาความยาวของเสาเข็มที่จะต้องใช้ เช่นเมื่อให้ a เป็นความลึกที่วัดได้ a + (a x 1.25) = ความยาวเสาเข็มที่จะทำแนวรั้ว(คำตอบค่าตัวเลขไม่เกิน 10 เมตร)

- ควรเลือกใช้เสาเข็มรูปตัวไอ เพราะเราจะไม่ต้องก่ออิฐทำกำแพงรั้วซ้ำอีก การใช้เสาเข็มรูปตัวไอทำให้เราสามารถใส่แผ่นพื้นสำเร็จรูปลงในช่องว่างร่องเข็มได้ ปรับเปลี่ยนให้เป็นรั่วกันกำแพงดิน ป้องกันหารพังทลายได้ทันที และเสาเข็มชนิดนี้ยังมีสมบัติการรับแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสได้สูงกว่าแบบอื่นๆ

2. ทำการสำรวจแนวเขตที่ดินที่จะสร้างอาคารให้รอบคอบก่อนตัดสินใจสร้างจริงเพราะถ้าล้ำออกมากเกินแนวเขตที่กำหนด กรมเจ้าท่ามีสิทธิ์ร้องเรียนหรือสั่งหยุดการก่อสร้างได้ทันทีและกฎหมายระยะถอยร่นประเภทการก่อสร้างอาคารพื้นที่ติดแหล่งน้ำสาธารณะ ที่ระบุว่า

-การสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ติดแหล่งน้ำสาธารณะที่กว้างน้อยกว่า10เมตร ต้องสร้างห่างจากเขตอย่างน้อย 3 เมตร

-การสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ติดแหล่งน้ำสาธารณะที่กว้างมากกว่า10เมตร ต้องสร้างห่างจากเขตอย่างน้อย 6 เมตร

-การสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ติดแหล่งน้ำสาธารณะกว้างขนาดใหญ่เช่นทะเลสาบหรือทะเล ต้องสร้างห่างจากเขตอย่างน้อย 12 เมตร

 

ขอขอบคุณข้อมูล : dsignsomething.com

 

สอบถามเรื่องสร้างบ้าน 02-0460300 - 3 

ID Line : @conventure

Link : https://www.conventure.co.th/contact