Conventure  รับสร้างบ้านสวย คุณภาพคุ้มค่า ราคายุติธรรม

17 AUG
ทำไม? สร้างบ้านต้องมีสถาปนิก

 

                                                                 

 

การสร้างบ้านเปรียบเหมือนการลงทุนครั้งใหญ่ เพื่อความคุ้มค่าของการลงทุนควรวางรากฐานที่ดีตั้งแต่ต้นดังนั้นการจะสร้างบ้านดีๆ สักหลังจึงจำเป็นต้องมีสถาปนิก ที่จะช่วยเนรมิตความต้องการของเจ้าของบ้านออกมาเป็นแบบแปลนที่สมบูรณ์ มาดูกันว่าสถาปนิกมีความสำคัญอย่างไรกับงานสร้างบ้านบ้าง

  1. บ้านต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย สถาปนิกคือผู้มีความเข้าใจมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร สามารถวางแผนการสร้างและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะกับงานได้อย่างมีมาตรฐาน การว่าจ้างผู้รับเหมาแทนการใช้สถาปนิก และควบคุมงานก่อสร้างเองจะมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของโครงสร้างบ้าน การใช้วัสดุที่ไม่มีมารตฐาน รวมถึงปัญหาจากงานสร้างจุกจิกตามมาภายหลัง
  2. เป็นเพื่อนคู่คิดตั้งแต่ต้นจนจบ เจ้าของบ้านที่เลือกสร้างบ้านโดยมีสถาปนิกเป็นผู้ช่วย สามารถวางใจได้ว่าจะมีคนคอยช่วยแบ่งเบาภาระขั้นตอนงานสร้าง เสมือนมีเพื่อนคู่คิด โดยสถาปนิกจะทำงานออกแบบควบคู่ไปกับการปรึกษาหารือกับเจ้าของบ้านอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การวางแนวคิดการออกแบบ แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุด รวมถึงการเป็นสื่อกลางบอกความต้องการของเข้าของบ้านกับผู้เกี่ยวข้องกับงานสร้างส่วนต่างๆ ด้วย
  3. ทำให้เห็นภาพรวมของงบประมาณ การจ้างสถาปนิกนอกจากจะวางใจเพราะงานสร้างที่ออกมาดี แบบไม่เพื้ยนแล้ว ยังสามารถเห็นภาพรวมของงบประมาณ ราคากลางของค่าก่อสร้างอย่างละเอียด ซึ่งเจ้าของบ้านสามารถนำไปเปรียบเทียบราคาเองได้ ในขณะที่การจ้างผู้รับเหมาด้วยตัวเองอาจมีโอกาสที่เจ้าของบ้านจะถูกเอาเปรียบเรื่องราคาค่าวัสดุ หรืองานก่อสร้างที่แพงเกินจริง
  4. สถาปนิกให้มากกว่าแบบบ้าน นอกจากการออกแบบบ้านที่เป็นไปตามความต้องการของเจ้าของบ้าน การได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดกับสถาปนิกสำหรับงานออกแบบ เจ้าของบ้านยังได้พัฒนาองค์ความรู้ทางการออกแบบ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวัสดุก่อสร้างใหม่ๆ รวมถึงอัพเดตเทรนด์แบบบ้านในช่วงนั้นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจหรือการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมที่สุด ตรงใจเจ้าของบ้านมากที่สุด แต่ยังคงอยู่บนพื้นฐานงานสร้างที่มีมาตรฐาน
  5. แบบบ้านที่คำนึงถึงผลประโยชน์ระยะยาว แบบบ้านที่สถาปนิกออกแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของลมฟ้าอากาศ หากสร้างบ้านให้เหมาะกับทิศทางลมและแสงแดด จะช่วยเพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยพื้นที่ในบ้านมากขึ้น ทำให้เจ้าของบ้านอยู่ได้อย่างสะดวกสบาย และประหยัดพลังงานด้วย

ขอขอบคุณข้อมูล : สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

 

สอบถามเรื่องสร้างบ้าน 02-0460300 - 3 

ID Line : @conventure

Link : https://www.conventure.co.th/contact