Conventure  รับสร้างบ้านสวย คุณภาพคุ้มค่า ราคายุติธรรม

27 APR
สร้างบ้านที่ดีต้องเว้นระยะห่างจากบ้านข้าง ๆ เท่าไหร่?

สร้างบ้านที่ดีต้องเว้นระยะห่างจากบ้านข้าง ๆ เท่าไหร่?  

 

 

การที่เราสร้างบ้านสักหนึ่งหลังนั้นบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายอย่างที่ใครหลายคนเข้าใจ เพราะกว่าจะสร้างได้นั้นเราต้องมองหลาย ๆ องค์ประกอบหลาย ๆ อย่างประกอบกันอย่างเช่น ขนาดของตัวบ้าน, การดีไซน์บ้าน, ข้อกฎหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะระหว่างตัวบ้าน กับบ้านข้างเคียง คือเรื่องสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้ามไปเด็ดขาด เพราะหากคุณไม่สนใจแล้วละก็ อาจสร้างปัญหาใหญ่ในอนาคตเลยก็ว่าได้

 

สร้างบ้านโดยเว้นระยะห่างตัวบ้าน สิ่งสำคัญที่คุณควรใส่ใจมากที่สุด

 

แน่นอนว่าการสร้างบ้านโดยมีระยะห่างระหว่างบ้านนั้นเป็นเรื่องที่บริษัทรับสร้างบ้านส่วนใหญ่รู้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะข้อกฎหมาย “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522” แก้ไขล่าสุด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ได้ระบุเรื่องเหล่านี้เอาไว้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นแล้วในฐานะของเจ้าของบ้านทั้งหลาย ก็ควรรู้เรื่องนี้เอาไว้ก่อนการสร้างบ้านเช่นกัน เพราะเป็นกฎหมายที่ปกป้องสิทธิในการสร้างที่อยู่อาศัยที่คุณสามารถอ้างได้หากเกิดปัญหาขึ้นนั่นเอง

 

 1. แนวอาคาร และระยะห่างของตัวบ้าน
  สำหรับอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร และมีช่องหน้าต่างหรือระเบียงบ้าน จะต้องมีระยะห่างจากตัวระเบียงเขตที่ดินอย่างน้อย 2 เมตร ส่วนอาคารที่เกิน 9 เมตรแต่ไม่เกิน 23 เมตรนั้น จะต้องมีระยะห่างผนังกับเขตที่ดินอย่างน้อย 3 เมตร และสุดท้ายหากเป็นอาคารสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังด้านนั้นจะต้องไม่มีช่องเปิดหรือระเบียง จะต้องห่างจากเขตที่ดินอย่างน้อย 50 เซนติเมตร หรือสามารถชิดขอบที่ดินได้ โดยต้องได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างนั้น ๆ ด้วย

 

 1. แนวอาคารตึกแถว ห้องแถว และบ้านแถว
  หากเป็นบ้านประเภททาวน์โฮมนั้นจะมีข้อกฎหมายที่แยกย่อยออกไปอีก ซึ่งเราจะขอยกข้อกฎหมายเกี่ยวข้องกับพื้นที่เป็นส่วนที่มักจะต่อเติมกันอย่างเช่น ด้านหน้าและด้านหลังของบ้านทาวน์โฮม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • ประเภทตึกแถว หรือห้องแถว จะต้องมีความกว้างหน้าบ้านไม่น้อยกว่า 4 เมตร และลึกไม่เกิน 24 เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยในบ้านชั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร ซึ่งหากหน้าบ้านไม่คิดถนนสาธารณะ ต้องมีที่หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารยืนล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว และมีพื้นที่ว่างด้านหลังไม่น้อยกว่า 3 เมตร
 • ประเภทบ้านแถว สำหรับบ้านแถวนั้นจะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และลึกไม่เกิน 24 เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยชั้น 1 ไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร ด้านหน้าอาคารจะต้องมีที่ว่างวัดจากระยะผนังไม่จนถึงเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร และมีที่ว่างด้านหลังไม่น้อยกว่า 2 เมตร

 

 1. ข้อกำหนดที่สำคัญ เกี่ยวกับการออกแบบบ้าน
  สำหรับข้อกำหนดสำคัญ ๆ เกี่ยวกับการออกแบบลักษณะตัวอาคารนั้นถูกกำหนดเอาไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยนั้นเอง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ข้อได้ดังนี้
 • ขนาดพื้นที่ของห้องนอนนั้นจะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร และมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 8 ตารางเมตร
 • ขนาดของบันไดจะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และมีลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร ลูกนอนต้องไม่แคบกว่า 22 เซนติเมตร ในกรณีที่บันไดไม่มีชานพักจะต้องมีความสูงไม่เกิน 3 เมตร แต่หากบันไดสูงเกิน 3 เมตรจะต้องมีชานพักอย่างน้อย 1.90 เมตร
 • ระยะความสูงจากพื้นไปถึงพื้นอีกชั้นหนึ่ง (Floor to Floor) จะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 2.6 เมตร

 

อย่างไรก็ดีการสร้างบ้านให้ตรงกับข้อกฎหมายที่กำหนดนั้นเจ้าของบ้านและผู้รับสร้างบ้าน หรือผู้รับเหมานั้น ควรออกแบบและตกลงกันให้ดีเสียก่อนที่จะลงมือสร้างจริง เพราะหากมาแก้ไขในระหว่างที่กำลังสร้างอยู่นั้น อาจทำให้เจ้าของบ้านต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อีกทั้งยังต้องเสียเวลามากขึ้นอีกด้วย นี่คือสิ่งสำคัญที่เจ้าของบ้านควรรู้ก่อนการสร้างบ้านเลยก็ว่าได้