Conventure  รับสร้างบ้านสวย คุณภาพคุ้มค่า ราคายุติธรรม

30 MAY
บ้านสำคัญไฉน: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างที่อยู่อาศัยและสภาพจิตใจที่ดี (The Psychology of Home)

บ้านสำคัญไฉน: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างที่อยู่อาศัยและสภาพจิตใจที่ดี (The Psychology of Home)

 

 

บ้านเป็นมากกว่าแค่ที่พักอาศัย เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสุขภาวะ และมีอิทธิพลต่ออารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมของเรา ดังนั้น Conventure จะพาไปเจาะลึกความเชื่อมโยงที่น่าสนใจระหว่างที่อยู่อาศัยและสุขภาพจิตที่ดี ว่าบ้านของเราสามารถส่งเสริมหรือส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเราได้อย่างไรบ้าง

 1. ผลกระทบของสภาพแวดล้อมในบ้านต่ออารมณ์
  สภาพแวดล้อมรอบตัวเรานั้นมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการกำหนดอารมณ์และความสุขทางด้านอารมณ์ของเรา ปัจจัยต่าง ๆ เช่น แสงธรรมชาติ สี ความรก ความเป็นระเบียบ และสุนทรีภาพ ล้วนมีอิทธิพลต่อสภาวะอารมณ์ของเราทั้งในทางบวกและทางลบ ดังนั้น การจะสร้างบ้านที่ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีควรคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วย

 2. บ้านควรให้ความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง
  บ้านต้องเป็นสถานที่ที่ให้ความปลอดภัยและมั่นคงต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัว และต้องเป็นพื้นที่ที่ครอบครัวสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้อย่างไม่ต้องพะวง ดังนั้น มาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ เป็นสิ่งที่ต้องเอาใจใส่ใจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ล็อคที่เชื่อถือได้ สัญญาณเตือนภัย หรือทางเข้าที่ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ ทุกอย่างล้วนต้องเสริมสร้างความรู้สึกปลอดภัยและความสบายใจให้แก่ผู้อาศัย

 3. การสร้างบ้านที่สะท้อนถึงสไตล์และตัวตนของเรา
  บ้านก็เปรียบเสมือนหน้าตาของเจ้าของบ้าน เป็นผืนผ้าใบที่สะท้อนถึงตัวตนของเรา เพราะฉะนั้น ที่อยู่อาศัยที่สะท้อนความเป็นเราอย่างแท้จริงจะทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ “บ้าน” การผสมผสานสภาพแวดล้อมของบ้านให้กับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราจะสร้างพื้นที่ที่สนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของเรา

 4. บทบาทของธรรมชาติในการออกแบบบ้าน
  การผสมผสานองค์ประกอบทางธรรมชาติเข้าไปในบ้านของเราก็เป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยส่งเสริมอารมณ์เชิงบวกต่อจิตใจของเรา ประโยชน์ของต้นไม้ในร่ม การใช้วัสดุธรรมชาติ และการมีพื้นที่สีเขียว ล้วนส่งเสริมการผ่อนคลาย ลดความเครียด และยังสามารถเพิ่มคุณภาพอากาศให้แก่บ้านของเราได้อีกด้วย ดังนั้น ธรรมชาติไม่ได้ช่วยส่งเสริมแค่ด้านสะภาวะจิตใจแต่ยังช่วยด้านสุขภาพโดยรวมอีกด้วย

 5. ความเป็นระเบียบของบ้าน
  การที่บ้านของเราไม่มีความเป็นระเบียบจะส่งต่อสุขภาพจิตและประสิทธิภาพการทำงานในเชิงลบ และอาจนำไปสู่ความรู้สึกเครียด หนักใจ หรือถึงขั้นทำให้เกิดความหงุดหงิด ไม่สงบ ในสภาพจิตได้เลย ดังนั้น การจัดระเบียบพื้นที่อยู่อาศัยของเราจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ เพิ่มสมาธิ และส่งเสริมความคิดเชิงบวกและความสงบสุขทางจิตใจของเรามากขึ้น

การสร้างบ้านที่สนับสนุนสุขภาพจิตใจที่ดีของเราเป็นหัวใจสำคัญในการ “มีบ้านของตัวเอง” บ้านมีผลกระทบอย่างมากต่อความผาสุกทางจิตใจของเรา มีอิทธิพลต่ออารมณ์ ความสัมพันธ์ และคุณภาพชีวิตโดยรวมของเรา ดังนั้น การเข้าใจจิตวิทยาของบ้านสามารถสร้างสภาพแวดล้อม การดำรงชีวิต ที่สนับสนุนสุขภาพจิตที่ดีของเราได้ อีกทั้งยังมอบความสะดวกสบาย และความปลอดภัยให้ชีวิตในทุก ๆ วัน เพราะฉะนั้น การออกแบบและสร้างพื้นที่อยู่อาศัยที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีจะเป็นไปไม่ได้ 

หากขาดบริษัทสร้างบ้านที่ดี มีคุณภาพ และที่ Conventure เราเป็นบริษัทสร้างบ้านชั้นนำ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและตอบทุกข้อสงสัยที่คุณมีเกี่ยวกับบ้าน อีกทั้งยังพร้อมให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบบ้าน สร้างบ้าน รวมไปถึงการตกแต่งภายใน หรือสวนภายนอกต่าง ๆ เราพร้อมสร้างบ้านที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคุณ