Conventure  รับสร้างบ้านสวย คุณภาพคุ้มค่า ราคายุติธรรม

10 FEB
ระยะห่างเสาไฟฟ้าแรงสูงกับสิ่งปลูกสร้าง ควรห่างเท่าไหร่

 

                                                                   

 

      ไฟฟ้าแรงสูงคือระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไฟฟ้าสูงเกินกว่า 1,000 โวลต์ขึ้นไป มีแรงดันไฟฟ้าที่สูงมากเมื่อเทียบกับไฟฟ้าแรงต่ำที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านทั่วไป (220โวลต์) ไฟฟ้าแรงสูงจึงสามารถที่จะกระโดดข้ามอากาศหรือฉนวนไฟฟ้าเข้าหาวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตได้โดยไม่ต้องแตะหรือสัมผัส ไฟฟ้าแรงสูงจึงมีอันตรายมากซึ่งสถิติผู้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงในเขตบริการของการไฟฟ้านครหลวงนั้นมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพประมาณปีละเกือบ 100 คน

เสาไฟฟ้าแรงสูงสร้างขึ้นไว้ เพื่อรองรับการตั้งค้ำสายไฟที่ส่งแรงดันไฟฟ้ามหาศาล การเดินสายไฟและตั้งสายไฟจึงต้องคำนวณระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ผู้ที่วางแผนก่อสร้างที่อยู่อาศัยภายในบริเวณพื้นที่ที่ใกล้กับเสาไฟฟ้าแรงสูงจึงควรรู้ระยะห่างเสาไฟฟ้าแรงสูงกับสิ่งปลูกสร้างว่าควรห่างเท่าไหร่ เพื่อจะได้ไม่ละเมิดกฎหมายและความปลอดภัยในสวัสดิภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและผู้คนรอบข้า ระยะห่างของเสาไฟฟ้าแรงสูงกับสิ่งปลูกสร้างควรมีระยะห่างกัน ดังนี้

- เสาไฟฟ้าแรงสูงที่มีแรงดันไฟฟ้า 12,000-24,000 โวลต์ เทียบเท่าความสูงของสายไฟประมาณอาคารชั้น 2-3 และควรห่างจากบ้าน/อาคาร/ระเบียง 1.80 เมตร

- เสาไฟฟ้าแรงสูงที่มีแรงดันไฟฟ้า 69,000 โวลต์ เทียบเท่าความสูงของสายไฟประมาณอาคารชั้น 4-5 และควรห่างจากบ้าน/อาคาร/ระเบียง 2.13 เมตร

- เสาไฟฟ้าแรงสูงที่มีแรงดันไฟฟ้า 115,000 โวลต์ เทียบเท่าความสูงของสายไฟประมาณอาคารชั้น 4-5 และควรห่างจากบ้าน/อาคาร/ระเบียง 2.30 เมตร

 

ขอขอบคุณข้อมูล : การไฟฟ้านครหลวง

 

สอบถามเรื่องสร้างบ้าน 02-0460300 - 3 

ID Line : @conventure

Link : https://www.conventure.co.th/contact