Conventure  รับสร้างบ้านสวย คุณภาพคุ้มค่า ราคายุติธรรม

ผลงาน

ผลงาน

แบบบ้านแพรวพิลาศ

แบบบ้านแพรวพิลาศ

C 211
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

แบบบ้านญาดา

แบบบ้านญาดา

C 226
ซอยอาภาภิรมย์
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบบ้านศุภฤกษ์

แบบบ้านศุภฤกษ์

C 209
ซอย 4 ถนนศรีสมาน
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แบบบ้านเสาวลักษณ์

แบบบ้านเสาวลักษณ์

C 237
ซอยวัดพระแม่การุณย์ ถนนติวานนท์
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แบบบ้านพิเศษ (บ้านแฝด)

แบบบ้านพิเศษ (บ้านแฝด)

แบบพิเศษ
ซอยพหลโยธิน 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบบ้านลีลาวดี

แบบบ้านลีลาวดี

C 222
ถนนพุทธมณฑลสาย 1
แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัย จังหวัดกรุงเทพฯ