Conventure  รับสร้างบ้านสวย คุณภาพคุ้มค่า ราคายุติธรรม

31 MAY
ฮวงจุ้ยบันไดบ้าน กับความเชื่อ “เลขคู่บันไดผี เลขคี่บันไดคน”

 

                                                           

              บันไดบ้านคือทางเดินของมังกร ที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญ และมีความเชื่อในหลายๆศาสตร์ว่า ฮวงจุ้ยบันไดบ้านจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในบ้านทั้งในด้านการเงิน โชคลาภ และสุขภาพ

1. ฮวงจุ้ยบันไดบ้านที่ถูกหลักนับอย่างไร

              การนับจำนวนขั้นบันไดจะนับเฉพาะขั้นบันไดที่มีลูกตั้ง (แนวตั้งระหว่างพื้นขั้นบันได) และลูกนอน (พื้นขั้นบันไดที่ใช้ท้าวเหยียบ) เท่านั้น บริเวณพื้นราบ หรือจุดพักจะไม่นำมานับรวม ส่วนของบันไดที่เป็นจุดพักจะช่วยให้จังหวะการเดินของผู้อยู่อาศัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสมดุลช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี

2. ตามหลักฮวงจุ้ยบันได้แล้ว บันไดบ้านที่เหมาะสมควรมีความลาดชันตั้งเอียง ไม่ควรเกิด 45 องศา ตามกฎหมายความสูงระหว่างขั้นบันไดหรือลูกตั้งต้องไม่สูงกว่า 20 ซม. และพื้นขั้นบันไดที่ใช้เท้าเหยียบต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 22 ซม.หรือควรเหยียบได้เต็มเท้า

3. ฮวงจุ้ยบันไดบ้านผิดหลักแก้ไขได้ เป็นเรื่องยากในการเคลื่อนย้ายและรื้อถอนบันได สิ่งที่ทำได้คงหาสิ่งของใกล้ตัวมาจัดวาง เพื่อปรับฮวงจุ้ยบันไดเลขคู่ให้ถูกหลัก

- พรมเช็ดเท้า เป็นวิธีที่ง่ายสำหรับบ้านไหนที่มีจำนวนขั้นบันไดเป็นเลขคู่ ให้นำพรมเช็ดเท้าย้ายมาวางบริเวณบันไดขั้นแรกนับจากพื้นหรือจุดพักแทน เพื่อเป็นการลดขั้นบันได แต่ทั้งนี้ต้องเป็นพรมเช็ดเท้ากันลื่นเป็นทางออกที่ดี

- ยกพื้นให้สูงพอดีกับบันไดขั้นแรก โดยให้มีความกว้างประมาณ 40-60 ซม. อาจเลือกใช้วิธีการก่อปูน หรือตีกรอบไม้ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งวิธีการนี้เป็นการปรับโครงสร้างของบันไดเลย เจ้าของบ้านอาจจะต้องเลือกปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพราะการปรับโครงสร้างบันไดอาจมีความยุ่งยากในขั้นตอนการทำ ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ และเทคนิคในการปรับให้เหมาะสม

 

ขอขอบคุณข้อมูล : homeguru.homepro.co.th

 

สอบถามเรื่องสร้างบ้าน 02-0460300 - 3 

ID Line : @conventure

Link : https://www.conventure.co.th/contact