Conventure  รับสร้างบ้านสวย คุณภาพคุ้มค่า ราคายุติธรรม

24 AUG
แบบบ้านคืออะไร? สำคัญอย่างไรเมื่อสร้างบ้าน?

ในการสร้างบ้าน นอกจากจะดูเรื่องของความสวยงามแล้ว แบบก่อสร้างก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน แล้วแบบก่อสร้างคืออะไร? สำคัญอย่างไร? สามารถติดตามได้ในบทความนี้

 

แบบบ้านคืออะไร?

แบบบ้าน แบบก่อสร้าง แบบแปลน หรือพิมพ์เขียวเป็นเอกสารซึ่งสถาปนิกจัดทำขึ้นร่วมกับวิศวกร ใช้เพื่อบ่งบอกรายละเอียดของตัวบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างละเอียดครบถ้วนเพื่อให้ทางผู้รับเหมาหรือบริษัทรับสร้างบ้านได้ใช้เป็นแบบในการก่อสร้างบ้านจริง แบบบ้านจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

  • แบบสถาปัตยกรรม (Architectural Drawing)

เป็นแบบที่ทำให้เห็นภาพรวมและขอบเขตของบ้านเมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ถือเป็นแบบหลักที่ต้องยึดในการสร้างบ้านเพื่อให้บ้านที่สร้างออกมาใกล้เคียงกับแบบ 3 มิติที่สถาปนิกออกแบบไว้ตามความต้องการของเจ้าของบ้าน แบบสถาปัตยกรรมประกอบด้วยแปลนพื้น รูปด้าน รูปตัด แบบขยายในรูปแบบ 2 มิติ และรายการประกอบแบบ ซึ่งจะมีการระบุองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ขนาด จำนวนห้อง รวมไปถึงรายละเอียดต่าง ๆ อย่างขนาด มิติ ความกว้าง ความยาว และตำแหน่งของผนัง ฝ้า ประตู หน้าต่าง บันได สุขภัณฑ์ ไปจนถึงพื้นผิวและวัสดุที่ใช้ อาทิ ไม้ กระเบื้อง ทาสี หรือวัสดุอื่น ๆ แบบสถาปัตยกรรมที่ได้มาตรฐานจะต้องเป็นแบบที่จัดทำและเซ็นรับรองโดยสถาปนิกเท่านั้น

  • แบบวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Drawing)

ถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยจะเป็นส่วนที่กำหนดรายละเอียดของโครงสร้างและความแข็งแรงของตัวบ้านเพื่อให้รับกับแบบสถาปัตยกรรมที่สถาปนิกได้ออกแบบไว้ ประกอบไปด้วยส่วนหลัก ได้แก่ แบบฐานราก แบบคาน แบบโครงสร้าง แบบหลังคา แบบพื้น และงานเหล็กต่าง ๆ และรายการประกอบแบบที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของคอนกรีต เหล็ก รวมถึงวิธีการทำงานและวิธีทดสอบต่าง ๆ เพื่อให้ได้โครงสร้างที่เป็นไปตามแบบสถาปัตยกรรม พร้อมมีความมั่นคงแข็งแรงในการรับน้ำหนักบรรทุกอย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน ซึ่งผ่านการออกแบบและคำนวณโดยวิศวกรโครงสร้าง

  • แบบวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (Electrical Drawing)

ใช้เพื่อบอกรายละเอียดงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในบ้าน เช่น ชนิดของโคมไฟ จำนวน ตำแหน่งในการติดตั้ง ตำแหน่งของเต้ารับ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น การเดินสายไฟไปยังจุดต่าง ๆ เป็นต้น สำหรับที่อยู่อาศัยทั่วไปอาจออกแบบโดยวิศวกรโครงสร้าง เพราะไม่มีความซับซ้อนถึงขนาดที่จะต้องใช้วิศวกรไฟฟ้า สำหรับแบบวิศวกรรมระบบไฟฟ้าประกอบด้วยแปลนดวงโคมแสงสว่าง แปลนเต้าเสียบและสวิตช์ และรายการประกอบแบบที่จะระบุขนาดสาย ชนิด และขนาดของท่อร้อยสาย ตู้เมนไฟฟ้า และอุปกรณ์ในการทำงาน เริ่มตั้งแต่ส่วนที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาจนถึงส่วนที่อยู่เหนือดิน

  • แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล

แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลจะรายละเอียดของส่วนงานด้านสุขาภิบาลของบ้านในแต่ละชั้น ระบบท่อภายในและภายนอกอาคาร เช่น ระบบประปา ระบบน้ำทิ้งและน้ำดี ท่อโสโครก ท่ออากาศ บ่อส้วม บ่อพักน้ำทิ้ง รางระบายน้ำ บ่อดักไขมัน ตำแหน่งและทิศทางการระบายน้ำสู่ระบบสาธารณะ และการเดินท่อน้ำประปาต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยแปลนท่อ แปลนท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ บ่อดักขยะ และบ่อดักไขมัน รายการประกอบแบบที่ระบุชนิด ขนาดของท่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ข้อต่อ ข้องอ และวาล์ว ตลอดจนวิธีการทำงานและวิธีการทดสอบเพื่อให้ได้ระบบสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน

 

แบบบ้านสำคัญอย่างไร?

แบบบ้านถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการก่อสร้างบ้าน เพราะจะเป็นเอกสารที่บอกรายละเอียดของการก่อสร้างบ้านอย่างละเอียดตั้งแต่ขนาด รูปแบบ พื้นที่ใช้สอย ไปจนถึงวัสดุที่ใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับวิศวกรผู้ดูแลงานก่อสร้าง ผู้รับเหมาหรือบริษัทรับสร้างบ้าน รวมไปถึงตัวเจ้าของบ้านเองเพื่อใช้ยึดเป็นแบบและรายละเอียดอ้างอิงตามสัญญา ตลอดจนใช้สำหรับการขออนุญาตก่อสร้างกับทางเขต อบต. หรือเทศบาลอีกด้วย

Conventure บริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ พร้อมดูแลคุณตั้งแต่ขั้นตอนการให้คำปรึกษาไปจนถึงติดต่อหาแหล่งสินเชื่อ การขออนุญาตก่อสร้าง ขอเลขที่บ้าน ขอมิเตอร์ไฟฟ้าและประปา และมีทีมงานสถาปนิก วิศวกร ที่ทำหน้าที่ในการออกแบบบ้านและควบคุมการก่อสร้าง พร้อมด้วยทีมงานก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง จึงทำให้การทำงานมีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เนรมิตทุกสิ่งให้ออกมาอย่างใจ พร้อมส่งมอบบ้านสวยพร้อมอยู่ให้กับคุณ ให้คุณได้บ้านสวย แข็งแรง คุ้มค่าในงบประมาณที่พึงพอใจ พร้อมรับประกันโครงสร้างอีกด้วย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 02 046 0300-3  ต่อ 11

Line ID: @conventure (มี @ นำหน้า)

Link: https://www.conventure.co.th/contact