Conventure  รับสร้างบ้านสวย คุณภาพคุ้มค่า ราคายุติธรรม

17 FEB
วิธีกำหนดระยะเวลา และแผนการสร้างบ้าน ที่คุณควรรู้

วิธีกำหนดระยะเวลา และแผนการสร้างบ้าน ที่คุณควรรู้

 

 

บ้านประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลากหลายส่วน ซึ่งแต่ละส่วนก็ทำหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป กว่าจะเสร็จสมบูรณ์เป็นบ้านหนึ่งหลังก็อาจต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่ง ดังนั้น เจ้าของบ้านจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนในการสร้างบ้านรวมถึงระยะเวลาในการก่อสร้างบ้านอย่างรอบคอบเพื่อที่คุณจะได้มีบ้านที่สมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งสามารถประเมินระยะเวลาในการสร้างบ้านได้อย่างเหมาะสม

เมื่อคุณมีที่ดินอยู่ในมือเรียบร้อยแล้ว ลำดับแรกก็คือการเลือกแบบบ้านที่ต้องการ ซึ่งควรมีรูปทรงที่เหมาะสมกับที่ดิน ทิศทางลมและแดด สภาพแวดล้อมโดยรอบ ไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย ตลอดจนสดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระยะร่นของอาคาร จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตปลูกสร้างที่สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือ อบต. ที่จะขอปลูกสร้างบ้าน ปกติจะใช้เวลาราว 30-45 วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นเรื่อง โดยใบอนุญาตก่อสร้างจะมีอายุ 1 ปี เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น เราจะขอยกตัวอย่างขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างบ้านที่มีพื้นที่ 200-300 ตารางเมตร กรณีที่ถมดินหรือปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะแบ่งแผนการสร้างบ้านออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  • งานฐานราก

เป็นงานที่สำคัญที่สุดในการสร้างบ้าน ในขั้นตอนนี้จะเป็นการวางผังแนวอาคารเพื่อกำหนดตำแหน่งของเสาเข็มโดยอ้างอิงจากแบบบ้าน หลัก ๆ จะมี 2 แบบ คือ เข็มตอกและเข็มเจาะ เข็มตอกจะเหมาะกับพื้นที่กว้าง ๆ ที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างข้างเคียง เพราะเข็มที่ตอกลงไปจะส่งแรงสะเทือนมาก อาจทำให้บ้านข้างเคียงทรุดหรือร้าวได้ ดังนั้น ถ้าที่ดินอยู่ในเขตชุมชน มีบ้านหรืออาคารล้อมรอบ แนะนำใช้เข็มเจาะ ซึ่งวิศวกรจะเป็นผู้คำนวณจำนวนต้นและความลึก โดยจะต้องมีผู้ควบคุมและตรวจสอบความแข็งแรงให้ตรงตามหลักวิศวกรเพื่อให้งานฐานรากได้มาตรฐาน ในขั้นตอนนี้ หากเป็นเข็มตอกจะใช้เวลาราว 7-10 วัน หากกรณีลงเข็มเจาะ จะใช้เวลาประมาณ 7-14 วัน (ยังไม่รวมเวลาบ่มคอนกรีตอีก 7 วัน) ขึ้นอยู่กับจำนวน ความลึก และอุปสรรคหน้างาน

  • งานโครงสร้าง

เมื่อบ้านมีฐานรากที่มั่นคงแข็งแรงแล้ว ต่อมาคืองานโครงสร้าง ซึ่งจะไล่ตั้งแต่โครงสร้างชั้นล่าง ซึ่งประกอบด้วย คานคอดิน เสา คาน และพื้นชั้นล่าง โดยอาจอาจเลือกเป็นพื้นหล่อในที่ (พื้นห้องน้ำ) ร่วมกับพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ตลอดจนการการขุดดินเพื่อวางระบบสุขาภิบาล เช่น บ่อพักคอนกรีต ระบบท่อน้ำทิ้ง ท่อประปา เป็นต้น เพื่อเตรียมการเดินท่อเข้าภายในบ้าน แล้วจึงเป็นงานโครงสร้างชั้นสอง โครงหลังคา และโครงสร้างงานระบบสุขาภิบาล งานหล่อชิ้นส่วนตกแต่ง เช่น บัว กันสาด ขอบปูน ซึ่งโครงสร้างแต่ละส่วนจะต้องใช้ระยะเวลาบ่มคอนกรีตเช่นเดียวกับโครงสร้างชั้นล่าง นอกจากนี้ยังรวมถึงงานขึ้นโครงหลังคา หากแบบบ้านมีโครงสร้างเรียบง่ายก็อาจใช้เวลาราว 1-1.5 เดือน แต่หากเป็นบ้านที่มีโครงสร้างซับซ้อน ขั้นตอนนี้อาจกินเวลาอยู่ที่ 2-3 เดือนได้

  • งานสถาปัตยกรรม

เมื่อได้โครงสร้างบ้านตามแบบที่ต้องการแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้าย ได้แก่ งานสถาปัตยกรรม แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ

  1. งานก่ออิฐ ฉาบปูน ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน ในขั้นตอนนี้ หากมีการทำงานมุงหลังคาควบคู่กันไปด้วยก็จะช่วยประหยัดเวลาได้มากขึ้น
  2. งานระบบภายในบ้าน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ประปา สุขภัณฑ์ โดยช่วงแรก จะใช้เวลาเดินท่อประมาณ 1 สัปดาห์ ส่วนงานร้อยสายไฟ จะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นตามด้วยงานติดตั้งฝ้า ปูกระเบื้อง ติดตั้งสุขภัณฑ์ ติดตั้งโคมไฟ ทาสี  ติดตั้งประตู หน้าต่าง และเก็บรายละเอียดส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกของตัวบ้านอีกราว 1-1.5 เดือน

 

(เวลาที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านแต่ละหลัง แม้จะมีพื้นที่เท่ากัน แต่ก็ย่อมมีกำหนดระยะเวลาที่ต่างกันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแบบบ้าน การเลือกวัสดุ ระบบการทำงานของผู้รับเหมาหรือบริษัทรับสร้างบ้าน การปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้านในระหว่างก่อสร้างของเจ้าของบ้าน ไปจนถึงอุปสรรคด้านสภาพภูมิอากาศ)

การวางแผนที่ดีย่อมพาไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว หลายท่านอาจคิดว่าการสร้างบ้านหนึ่งหลังต้องใช้เวลาเป็นปี แต่จริง ๆ แล้ว การสร้างบ้านโดยมีแบบแผนที่รัดกุมจะช่วยสร้างกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ยิ่งหากได้บริษัทรับสร้างบ้านที่มีความเป็นมืออาชีพ ฝีมือประณีตด้วยแล้ว การสร้างบ้านหนึ่งหลังนอกจากจะเสร็จสมบูรณ์ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ยังทำให้คุณได้บ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรง สวยงาม น่าอยู่ทั้งภายนอกและภายในอีกด้วย

Conventure บริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ พร้อมดูแลคุณตั้งแต่ขั้นตอนการให้คำปรึกษาไปจนถึงการขออนุญาตก่อสร้างบ้านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีทีมงานสถาปนิก วิศวกร ที่ทำหน้าที่ในการออกแบบบ้านและควบคุมการก่อสร้าง พร้อมด้วยทีมงานก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง จึงทำให้การทำงานมีมาตรฐาน พร้อมส่งมอบบ้านสวยพร้อมอยู่ให้กับคุณ ให้คุณได้บ้านสวย แข็งแรง คุ้มค่าในงบประมาณที่พึงพอใจ พร้อมรับประกันโครงสร้างอีกด้วย

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 02 046 0300-3 ต่อ 11

Line ID: @conventure (มี @ นำหน้า)

Link: https://www.conventure.co.th/contact